Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 5ης Πρόσκληση «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη & επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»  του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   πήρε νέα παράταση για την Δευτέρα 15/07/2019, at 15.00 hrs.

Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-

-A A A+