Θέσεις εργασίας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας.

Η Κοινή Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος και των έργων.  Για την ενίσχυση της στελέχωσης της Γραμματείας, που εδρεύει στη Ρουμανία, έχει δημοσιευθεί η παρακάτω προκήρυξη δύο θέσεων:

https://blacksea-cbc.net/wp-content/uploads/2021/02/Vacancy_announcement.pdf

-A A A+