Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας -Κύπρου συνεχίζεται και κατά την περίοδο 2021- 2027!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”, οπότε και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής, θα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη!

Πιο συγκεκριμένα, το νέο Πρόγραμμα μέσα από στοχευμένες επενδύσεις ύψους 57,48 εκ. ευρώ θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας καθώς και στη μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην περιοχή αποτελώντας έτσι έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής συνεργασία και για την περίοδο 2021-2027.

Περισσότερα εδώ

-A A A+