Ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης διοργανώνουν ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων ως εξής:

  • 1η Ημερίδα Ενημέρωσης στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ, την Πέμπτη 04-07-2019
  • 2η Ημερίδα Ενημέρωσης στo ΡΕΘΥΜΝΟ, την Πέμπτη 11-07-2019

Θα ακολουθήσουν άλλες δύο (2) ημερίδες το χρονικό διάστημα από 26/08/2019 έως 10/09/2019 στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Για τις ακριβείς ημερομηνίες και χώρους διεξαγωγής θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση. 

 Στις ημερίδες θα υπάρχει παρουσίαση

  • του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,
  • της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων,
  • των διαδικασιών υποβολής-αξιολόγηση πράξεων-συχνά λάθη κατά την υποβολή,
  • της επιλεξιμότητας δαπανών-υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την παρακολούθηση
  • της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣ
  • της παροχής πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας σε επίπεδο Έργου,

και στοχεύουν στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων για διαχειριστικά και πρακτικά ζητήματα που άπτονται της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και παράλληλα αποσκοπούν τόσο στην ενθάρρυνση συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων όσο και στην ενίσχυση της αναζήτησης δικαιούχων (δικτύωσης) στο ως άνω πλαίσιο.

Για συμμετοχή στις ημερίδες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή

  • έως την Παρασκευή 28/06/2019 για συμμετοχή στην ημερίδα στην Λευκωσία πατώντας εδώ
  • έως την Πέμπτη 04/07/2019 για συμμετοχή στην ημερίδα στο Ρέθυμνο πατώντας εδώ

Για περαιτέρω διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος (κα Τσιαγκαντέ Βάϊα, vtsiagkante@mou.gr, τηλ. 0030 2310 469628).

Το υλικό της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ  https://old-2014-2020.interreg.gr/ και της ΚΓ http://greece-cyprus.eu/proskliseis/

Το πρόγραμμα των ημερίδων καθώς και ο ακριβής χώρος διεξαγωγής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ( http://greece-cyprus.eu/εκδηλώσεις-προγράμματος/ )

-A A A+