Επικαιροποιημένη έκδοση Προγράμματος ‘Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας’ 2021-27

Το νέο Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’, βρίσκεται στο στάδιο τελικής διαμόρφωσης του και θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση τον Μάρτιο 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες, έχουν ακόμα την δυνατότητα να μελετήσουν το τελικό σχέδιο του Προγράμματος, και να υποβάλλουν συμπληρωματικά σχόλια και προτάσεις, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

-A A A+