Ενημερωτική εκδήλωση για το «Interreg NEXT Black Sea Basin Programme» – Εγγραφές συμμετεχόντων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ για την Περίοδο 2021- 2027, προσκαλούνται να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή συμμετοχής στις ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα γίνουν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος.
Για την Ελλάδα, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου. Αναλυτικές οδηγίες βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
https :// blacksea – cbc . net / communication / news / news – 2022/ info – days

-A A A+