Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027»

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027» διενεργείται ευρεία δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω ερωτηματολογίου.

 version:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a10df123-2549-0d0f-61c8-9791ec66275a

 version:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4c0dd455-de05-2976-6a32-801de47a1a1e

Ως πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, ο σχεδιασμός του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027” αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των τοπικών φορέων και γι’ αυτό το λόγο ξεκινά η δημόσια διαβούλευση, με πρώτο βήμα την αποστολή και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για να αποτυπωθούν οι απόψεις, εκτιμήσεις, κατευθύνσεις και γενικές προτάσεις των φορέων.

Η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη 12η Φεβρουαρίου 2021. Μετά την ολοκλήρωση της, σε δεύτερη φάση, θα ζητηθεί από τους φορείς να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο, να δημοσιεύσετε το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου στον επίσημο ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φορέα σας για περαιτέρω διάχυση και να προωθήσετε το ερωτηματολόγιο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο / φορέα της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην έρευνά μας.

-A A A+