Δημοσίευση της αναθεωρημένης 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»

Δημοσίευση της αναθεωρημένης 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

-A A A+