Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ «Ελλάδα –Αλβανία 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να στελεχώσει  μία (1) θέση της Κοινής Γραμματείας (ΚΓ) του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους για την παρακάτω θέση:

  • Administrative Assistant (1)

Η θέση εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ταχυδρομικώς (με συστημένο ή courier) στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 11524, Αθήνα, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι τις 02-07-2021 το αργότερο. Η ημερομηνία υποβολής θα βεβαιώνεται από τη σφραγίδα/απόδειξη κατάθεσης του ταχυδρομείου/courier. Αίτηση που υποβάλλεται μετά την
ανωτέρω προθεσμία θα απορρίπτεται αυτόματα.

Τα σχετικά κείμενα βρίσκονται εδώ:

06. Αναθεωρημένη έκδοση του προγράμματος συνεργασίας Interreg IPA “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020

-A A A+