Ανακοίνωση 2ης Στοχευμένης Πρόσκλησης Έργων

Ανακοίνωση  της 2ης Στοχευμένης Πρόσκλησης Έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

-A A A+