Έργα Προγράμματος ‘Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας’

Το Πρόγραμμα Black Sea Basin 2014-2020 φέρνει σε συνεργασία φορείς από την Ελλάδα, λοιπά Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας.  Τα έργα της πρώτης πρόσκλησης του Προγράμματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σας προσκαλούμε σε ένα εικονικό ταξίδι στα αξιοθέατα της Μαύρης Θάλασσας, μέσα από τα έργα στην θεματική ενότητα του Τουρισμού. https://blacksea-cbc.net/wp-content/uploads/2020/06/TRAVEL-around-Black-Sea-MAGAZINE.pdf

-A A A+