Καταγγελίες κατά της διαφθοράς

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα/έργα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης AFCOS βάσει του Ν. 4622/2019 ΦΕΚ 133/Α 2019) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).
Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

-A A A+