Ανακοίνωση 5ης Στοχευμένης Πρόσκλησης Έργων

Ανακοίνωση  της 5ης Στοχευμένης Πρόσκλησης Έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

-A A A+